~ 800 000

Miks reklaamida Kinnisvara24.ee portaalis

KÜLASTUST KUUS

~20 500

KINNISVARAKUULUTUST

99.8%

KASUTAJATEST SOOVITAB

Sisesta oma e-posti aadress ja lühidalt reklaamisoov ning saadame just teie ettevõttele sobiva pakkumise e-postile.

SOOVIN REKLAAMIPAKKUMIST 

E-POSTILE

Reklaampositsioonid

Esileht

Kinnisvara24.ee on parim koht reklaamimiseks, kui:

Soovite enda sõnumiga jõuda potentsiaalse kinnisvaraostjani

Pakute toodet või teenust, mida värske kinnisvaraomanik vajab

Soovite, et teie reklaam ei upuks teiste reklaamide sisse.

Reklaampositsioonid

Otsing

DESKTOP

MOBIIL

"Kinnisvara24.ee portaal on heaks väljundiks neile, kes otsivad kindlale sihtgrupile suunatud reklaamkanalit.

Eeliseks teiste kinnisvaraportaalide ees on kindlasti see, et üleliigset müra on vähem ning portaal on kasutajasõbralikum."

Maris Pukk, turunduse projektijuht

Arco Vara Kinnisvarabüroo AS

Reklaampositsioonid

Leia maakler

Sisesta oma e-posti aadress ja lühidalt reklaamisoov ning saadame just teie ettevõttele sobiva pakkumise e-postile.

SOOVIN REKLAAMIPAKKUMIST 

E-POSTILE

Reklaampositsioonid

Erilahendused

Kuulutuste arv kuude lõikes

Kinnisvara24.ee külastatavus kuude lõikes

Kinnisvara24 kuulutuste ja külastatavuse statistika

Kinnisvara24.ee kuulutuste arv on alates portaali käivitamisest aprillis 2018 jõuliselt kasvanud, samal ajal kui teiste portaalide kuulutuste arvud on jätkuvas langustrendis. Portaali külastatavuselt oleme jõudnud lühikese ajaga teistele portaalidele järele.

Allikas: city24.ee, kinnisvara24.ee, kv.ee

Kinnisvara24.ee on parim koht reklaamimiseks, kui:

Soovite enda sõnumiga jõuda potentsiaalse kinnisvaraostjani

Pakute toodet või teenust, mida värske kinnisvaraomanik vajab

Soovite, et teie reklaam ei upuks teiste reklaamide sisse.

Sisesta oma e-posti aadress ja lühidalt reklaamisoov ning saadame just teie ettevõttele sobiva pakkumise e-postile.

SOOVIN REKLAAMIPAKKUMIST 

E-POSTILE